Soutěžní podmínky 2014/2015

Téma ročníku: Potraviny

Kategorie 

  1. Věk do 15 let včetně (jeden kreslený vtip do formátu A4)
  2. Věk 16 let a starší (jeden kreslený vtip do formátu A4) 
  3. Stripy, fotografie, nebo jiné audio/vizuální ztvárnění daného tématu, věkově neomezeno (maximálně formát 1 A4)


Ekofór je soutěž vtipů s tematikou životního prostředí, která probíhá pod záštitou MŠMT. Vybrané práce –  20 nejlepších z každé kategorie, budou hodnoceny mimo jiné odbornou porotou složenou ze zástupců ekologických organizací a laickou porotou.

Výstava vytvořená z prací Ekofóru
bude k vidění na různých místech republiky - viz Aktuální výstavy.

Náležitosti soutěžních prací

Práce ve formátu maximálně 1 A4:

  • zasílat poštou na adresu: Hnutí Brontosaurus Praha, Senovážná 8, Praha 1, 110 00,
  • emailem: ekofor@brontosaurus.cz, (rozlišení min. 300 DPI)
  • předat osobně organizátorům Ekofóru. 


Vtipy opatřete prosím doprovodnými údaji, u vtipů zasílaných poštou na zadní straně, při
posílání e-mailem v těle zprávy: jméno, adresa, věk, kontakt na soutěžícího (telefon nebo
e-mail), kategorie a název či krátký popis díla. Bez těchto údajů nebudeme moci vítězné práce ocenit.

 Každý soutěžící se může zúčastnit maximálně se 3 (třemi) pracemi.

Uzávěrka 

Uzávěrka soutěže je 1. 2. 2015 ! (platí poštovní razítko)

 

Vyhlášení výsledků a ceny


Slavnostní vyhlášení výsledků  Ekofóru proběhne 26.6.2015 prostřednictvím těchto webových stránek a prostřednictvím facebookových stránek.

Nejúspěšnější autoři budou odměněni hodnotnými věcnými cenami od sponzorů Ekofóru, kterými pro letošní ročník jsou společnosti: Albi s.r.o.Kupilka.

Pořadatelé si vyhrazují právo publikovat práce došlé do soutěže v rámci soutěže Ekofór a na propagačních a informačních materiálech Hnutí Brontosaurus. Zaslané práce se nevracejí.  

Účast v soutěži znamená souhlas s pravidly soutěže.