Galerie vtipů

2011: Voda, do 15 let
2011: Voda, od 15 let
2011: Voda, příběh

2010: Výběr 2004-2009, do 15 let
2010: Výběr 2004-2009, od 15 let
2010: Výběr 2004-2009, příběh a fotofóry 

2009: Stromek - kreslené vtipy od soutěžících do 15 let
2009: Strom - kreslené vtipy od soutěžících 16 let a starších
2009: Les - kreslený komiks, věkově neomezeno

2008: Vzduch I - kreslené vtipy od soutěžících do 15 let
2008: Vzduch II - kreslené vtipy od soutěžících 16 let a starších
2008: Příběh - kreslený komiks, věkově neomezeno

2007: Zajíček, kreslené vtipy dětí do 15 let včetně
2007: Zajíc keslené vtipy starších 15 let
2007: Příběh, kreslený komiks, věkově neomezeno

2006: kategorie Ještěrka, kreslené vtipy dětí do 15 let včetně
2006: kategorie Veleještěr keslené vtipy starších 15 let
2006: kategorie Lochneska, fotofór a fotomontáž, věkově neomezeno