Ceny

Ceny jak byly připraveny pro vítěze  Ekofóru 2007

Autoři tří vítězných prací každé kategorie hodnocené odbornou porotou a nejlepších tří vtipů ve všech kategoriích Ceny veřejnosti obdrží diplom od Hnutí Brontosaurus a hodnotné věcné ceny od sponzorů soutěže.

Pro odměněné autory vtipů Ekofóru 2014/2015 připravili sponzoři různé dary. 

(Na obrázku vpravo ceny Ekofóru 2007 těsně před odesláním vítězům.)