Historie Ekofóru

Ekofór je soutěž kresleného ekologického humoru pořádaná Hnutím Brontosaurus. Jeho cílem je zapojit veřejnost a hlavně děti do tvůrčích aktivit zaměřených na ztvárnění ekologických témat vtipným podáním a zvýšit touto formou u veřejnosti a především u mladých lidí zájem o životní prostředí.

Ekofór na Beltine 2007

Jde o neziskový projekt realizovaný za podpory komerčních subjektů (formou sponzoringu a mediálního partnerství) a státních institucí (v roce 2007 to byl Jihomoravský Kraj a MČ Praha 2).

Historie Ekofóru sahá do let 1979 až 1989, kdy byla soutěž pravidelně pořádána Brontosaury z brněnského Vysokého Učení Technického a soutěžní díla byla vystavována na různých místech v Brně. Soutěže se v těchto letech každoročně účastnilo 40-80 autorů se 270-400 pracemi. Po jedenácti ročnících bylo pořádání soutěže ukončeno.

K obnovení soutěže Ekofór došlo v roce 2004. Od té doby je pravidelně pořádána a její obliba i účast v ní každým rokem roste. Její koncept byl oproti starému Ekofóru změněn. Ekofóru se nyní účastní autoři ze všech koutů ČR a především žáci základních a středních škol. Spolupráce škol je pro Ekofór klíčová a vzhledem k tomu, že soutěž je - stejně jako ostatní aktivity Hnutí Brontosaurus - určena především mládeži, velmi vítaná. Účast v soutěži každým rokem stoupá (do ročníku 2007 bylo zasláno více než 1300 vtipů).

V současné podobě má soutěž tři kategorie:
1) kreslené vtipy od dětských autorů do 15 let včetně,
2) kreslené vtipy od autorů starších 15 let,
3) kreslené vtipné příběhy (stripy), věkově neomezeno.

Od roku 2007 má každý ročník soutěže zvoleno ústřední téma.


Soutěž vyhlašujeme koncem ledna. Její vyhlášení doprovází tisková zpráva a informování médií, ekologických organizací a školských a dalších vzdělávacích institucí o pravidlech soutěže. V době od vyhlášení do uzávěrky soutěže (tedy zhruba do poloviny dubna) mohou autoři zasílat svá díla organizátorům Ekofóru.

Po uzávěrce soutěže je ze zaslaných prací organizátory vybráno 75 nejlepších (po 25 v každé ze tří kategorií). Ty jsou hodnoceny odbornou porotou, složenou ze zástupců několika ekologických organizací v ČR a zástupce České unie karikaturistů, a rovněž veřejností, která může o nejvydařenějších dílech rozhodovat hlasováním buď v elektronické galerii, nebo v rámci putovní výstavy. Touto výstavou jsou vybrané vtipy prezentovány na letních hudebních festivalech a dalších především ekologických či vzdělávacích akcích (od konce jara do podzimu). Na podzim jsou vyhlášeni vítězové Ekofóru a jsou jim předány věcné ceny, které do soutěže věnují sponzoři.

Vyhlášením vítězů Ekofóru nekončí vystavování konkrétního ročníku soutěže. Hnutí Brontosaurus nadále koordinuje výstavy starších ročníků soutěže, a to především v knihovnách, různých klubech a ekocentrech. Se žádostí o zapůjčení výstavy (ročník 2006 - 2009) se může na organizátory Ekofóru obrátit jakýkoliv z těchto a podobných subjektů.

V roce 2010 nebyl z technických důvodů vyhlášen nový ročník Ekofóru, pouze byla vydána souhrnná výstava Ekofór 2004-2009.